Verschil stress, burn-out & depressie

jake-givens-576-unsplash.jpg
 

Stress, overspannen, depressie of burn-out. Wat is het verschil?


Tegenwoordig noemt bijna iedereen overspannen zijn automatisch een burn-out. Vroeger was iemand met veel stress overspannen, nu is het iemand met een burn-out. Maar er is wel degelijk een groot verschil tussen overspannenheid en burn-out. Daarnaast hebben mensen met een burn-out veel klachten en symptomen die ook kunnen voorkomen bij een depressie. Ze zijn vaak moe, somber, lusteloos en emotioneel uit balans. Wat is nu exact het verschil tussen stress, overspannen, depressie en burn-out?

 
 

Werkstress

We hebben het allemaal wel eens op ons werk. Stress hoort erbij en gaat meestal vanzelf weer over. Ervaar je langdurige stress op het werk of privé dan is het wel belangrijk dat je actief stappen onderneemt om daar vanaf te komen. Door het langdurig negeren van stressklachten kun je overspannen en uiteindelijk burn-out raken.

Werkstress Instatera
 
 

 
 

Overspannen of burn-out

 

Een deel van de klachten en symptomen komen overeen, denk aan onrustig, concentratieverlies of slapeloosheid. Maar de ernst en de duur van de klachten verschilt. Het belangrijkste verschil is de mate van uitputting en de duur van het herstel.
Overspannenheid is een situatie die ontstaat als er in een relatief korte periode van een aantal maanden te veel van je verwacht of geëist wordt, oftewel een onbalans tussen draaglast en draagkracht. Een herstelperiode van ongeveer 6 weken is in dat geval vaak voldoende om te herstellen en weer in balans te komen.

Een burn-out ontstaat wanneer iemand jarenlang over zijn grenzen is gegaan en zelfs de reserves zijn opgebruikt. Daardoor is er sprake van een totale uitputting en zijn er serieuze uitvalverschijnselen, zoals niet meer in staat zijn tot simpele huishoudelijke taken, geen energie meer hebben om te wandelen (laat staan sporten), geen prikkels meer kunnen verdragen (feestjes, TV kijken) en je niet meer kunnen concentreren.

Heb je het gevoel dat je niet verder bent dan overspannen, maar (gevoelsmatig) nog niet met een burn-out kampt? Dan heb je wellicht ‘surmenage’. Dit zit tussen beide in en is eigenlijk een verwaarloosde overspannenheid waarbij de signalen te lang genegeerd worden, de balans niet tijdig wordt hersteld en de klachten daarmee erger worden.

Een overspannenheid is opgebouwd in een relatief kort tijdsbestek waarin je overvraagt en overbelast bent. Het herstel is daarmee ook korter. Het herstel bij een burn-out duurt veel langer. Deskundige begeleiding is hierbij essentieel, zodat iemand niet alleen herstelt maar ook dat hij of zij anders leert denken en anders leert handelen.

 
 
verschil stress burnout depressie
 
 

Van burn-out naar depressie

 

Het cruciale verschil tussen burn-out en depressie is dat iemand met burn-out wel wil, maar niet kan door gebrek aan energie, terwijl iemand met een depressie wel zou kunnen, maar niet wil. Je kunt zeggen dat een burn-out een energiestoornis is en een depressie een stemmingsstoornis. Bij een burn-out is er sprake van een totale uitputting en als gevolg daarvan is men tot bijna niets meer in staat. Bij een depressie kan iemand dat nog wel, maar daar ontbreekt de zin in de activiteit.

Ook speelt bij depressie een genetische aanleg een belangrijke rol en daarom is een depressie niet altijd te voorkomen. Daarentegen zijn er geen bewijzen dat een burn-out erfelijk is. Bij een burn-out zijn het vooral de persoonlijke eigenschappen, zoals perfectionisme, niet op willen geven en “please-gedrag” die een belangrijke rol spelen. Door deze eigenschappen overschrijd je structureel je persoonlijke fysieke en psychische grenzen. Een burn-out is te voorkomen door een andere levensinstelling, een andere manier van denken en doen en een betere balans op alle fronten.

Als een burn-out niet goed wordt behandeld, bestaat de kans dat een burn-out overgaat in een depressie. Dat heeft ten eerste te maken met de moeilijke persoonlijke situatie waarin je met een burn-out verkeert. Ten tweede speelt de langdurig verstoorde hormoonhuishouding als gevolg van de burn-out een rol bij het ontwikkelen van een depressie. Er is dan te veel adrenaline aanwezig en te weinig melatonine en cortisol. Dit in tegenstelling tot mensen die een depressie hebben. Zij hebben vaak juist nog een erg hoog cortisolgehalte.

 
 

 
 

Doe in 5 minuten de
Stress & Burn-out Test

Wil jij een beter inzicht krijgen of jij inderdaad te maken hebt met stressverschijnselen of zelfs een burn-out? Doe dan eerst onze Stress & Burn-out Test en leer wat Instatera voor jou kan betekenen.

Stress en burnout test Instatera