'Gezond denken leidt tot beter voelen en doen'

 

”Het zijn niet de problemen zelf die ’t ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.” (Epictetus) Met andere woorden… stress kan worden veroorzaakt door onze interpretatie van gebeurtenissen.

Iedereen ervaart onplezierige emoties zoals spanning, stress, onrust, irritatie en teleurstelling. Deze negatieve emoties zijn in drie groepen onder te verdelen in de drie B’s van bang, boos en bedroefd. Onplezierige emoties horen bij het leven en zijn zelfs zinvol!
Maar… Vaak ervaren we deze onplezierige emoties terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Ze zijn dan als het ware niet-adequaat of we ervaren deze onplezierige emoties langer of sterker dan gewenst is. Je hebt er dan meer last van dan nodig is en je wilt misschien wel leren om hier minder last van te hebben. Een mogelijkheid om dit te leren is anders te leren denken.

 “We bepalen voor het grootste gedeelte zelf of, en in hoeverre we onder problemen gebukt gaan. Een ongezonde, irrationele manier van kijken vergroot de moeilijkheden alleen maar en daardoor komen we niet toe aan het bedenken van mogelijke oplossingen.” (‘RET-jezelf’, Jan Verhulst)  

“De meest voorkomende irrationele gedachten zijn die waar ‘moetens’ in zitten, ofwel u onderwerpt u met grote toewijding aan wat psychoanalytica Karen Horney ‘de tirannie van het moeten’ heeft genoemd.” ( ‘Moeten maakt gek’, Albert Ellis en Wouter Backx)  

‘Moetisme’: je eist dat iets wel of niet had moeten plaatsvinden, in plaats van dat je dit wenselijk vindt. (PsychFysio opleidingen/Peter van Burken) De drie fundamentele ‘moetens’ die emotionele problemen veroorzaken zijn: 1. Ik moet… 2. Anderen moeten… 3. Het leven/de wereld/de omstandigheden moeten… 

Gezond denken leidt tot beter voelen en doen - Instatera - Monique Willinge Gratama.jpg

RET, Rationeel Emotieve Therapie, is een therapie die helpt om belemmerende overtuigingen om te buigen in bevorderende overtuigingen.   

Belemmerende overtuigingen stagneren en staan het bereiken van doelen in de weg. Belemmerende overtuigingen gaan gepaard met irrationele gedachten. Hier tegenover staan de bevorderende overtuigingen. Deze gaan gepaard met rationele gedachten en zijn juist behulpzaam bij het bereiken van gewenste doelen. RET onderscheidt ‘onrealistische, onvoorwaardelijke en onlogische moetens’ (bijv. ik moet presteren want anders…) en ‘realistische moetens’ (bijv. als ik iets wil, moet ik de juiste dingen doen om het te krijgen). RET accepteert je realistische ‘moetens’, en helpt je jouw onrealistische, onvoorwaardelijke en onlogische ‘moetens’ op te sporen en te ontkrachten.

Bij mensen met een burn-out spelen deze ‘onrealistische moetens’ heel vaak een grote rol. Tijdens de toepassing van RET wordt niet geprobeerd om mensen ‘ongevoelig’ te maken voor de gebeurtenissen wat hen overkomen is. Bij nare situaties horen juist adequate negatieve gevoelens.  Bij een burn-out is het vaak zo dat mensen deze adequate negatieve gevoelens willen verdoezelen, willen wegstoppen of zelfs volledig negeren. Deze negatieve emoties/gevoelens zijn dan niet-adequaat…“Ik moet door, ik mag niet opgeven, ik moet sterk zijn, ik mag niet falen, ik moet die verantwoordelijkheid nemen, mensen moeten mij aardig vinden, ik moet de perfecte echtgenote/echtgenoot zijn, ik moet de top bereiken…etc.,etc.”  

Ook in de methodiek van Instatera maken wij gebruik van RET om onze cliënten weer realistisch te leren denken, waardoor ze zich weer beter (functioneler) gaan voelen en gedragen. Uiteindelijk is het geweldig te mogen zien en meemaken dat de cliënt accepteert wat er aan de hand is, dat de onplezierige emoties er mogen zijn, zodat er weer een stap gemaakt kan worden om het gewenste doel (weer lichamelijk en geestelijk fit worden) te bereiken…  

Monique Willinge Gratama
Burn-out specialist bij Instatera    

 
Instatera